Mobirise

Akustik

Wir sind in folgenden Bereichen tätig:

•Raumakustik,
•Bauakustik,
•Schallimmission- und Lärmschutz,
•Lärmminderung,
•Elektroakustik und
•Musikalische Akustik.

Mobirise

AKUSTIČNI INŽENIRING

»V industrijskih obratih imamo različne industrijske vire hrupa, ki so posledica delovanja strojev, naprav in delovnega procesa, med katerim so tudi razna ročna dela in opravila. Med temi zvočnimi viri so najbolj izraziti in nevarni impulzni viri hrupa.«

V takšnih primerih je potrebno reševati akustiko v hali, ki je ovrednotena z časom reverbacije (hitrost zmanjševanja zvočne energije), z difuznostjo in prvo refleksijo. V ta namen izvajamo analize parametrov prostorske akustike, oziroma odziva prostora na posamezne frekvence zvoka v hali.

Ponujamo izdelavo elaborata z meritvami zvočne slike v hali, analizo prostorske akustike, predlog sanacije, preračun absorpcijskih elementov, izračun predvidenega zmanjšanja odmevnega časa in oceno stroškov sanacije akustičnih lastnosti hale.


Za vas lahko tudi opravimo:

-    prve in občasne meritve hrupa v delovnem in življenjskem okolju (Npr. hrup TČ, ki je na sosedovi parceli, hrup zaradi drugih virov,       ki vas moti in ogroža vaše zdravje).

-    numerične simulacije razširjanja hrupa in idejni osnutek potrebnih ukrepov za sanacijo hrupa.

-    izvedemo elaborat potreben za redukcijo hrupa v vašem življenjskem okolju.

-    določanje glasnosti strojev in naprav ter učinkovito znižanje na raven priporočenih/dovoljenih vrednosti.

-    sanacijo hrupa v javnih lokalih, izobraževalnih ustanovah, bazenih, v proizvodnji in delovnih mestih.

-     izdelamo strokovna poročila o opravljenih meritvah hrupa.

-    svetujemo pri izbiri, projektiranju in izvedbi protihrupnih elementov oziroma ukrepov.

-    izdelamo strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom.

-     izobraževanja s področja hrupa.

-    predstavitev zakonskih in podzakonskih aktov s področja hrupa.

-    oceno obremenjevanja okolja s hrupom v času prireditev in shodov.

-    meritve in ocene z namenom izboljšave vaših metod, postopkov in načinov dela.

                                                                                                                                                          Kontakt:    nikola@holecek-online.eu

mobirise.com maker